Za vzreditelje in vzrejne referente

 

POMEMBNA OBVESTILA

 

Aktualni SEZNAM VZREJNO – TETOVIRNIH REFERENTOV PO STATISTIČNIH REGIJAH  poiščite na spletnih straneh Kinološke zveze Slovenije pod VZREJA.

Našim vzrediteljem priporočamo, da izberete referentko ga. Olgo Bizjan Pokljukar, kinološko sodnico, ki jo je zaradi dolgoletnih izkušenj z vzrejo velikih in pritlikavih šnavcerjev ter dobrega poznavanja naših pasem klub napotil na šolanje za vzrejno – tetovirno referentko. Podatki za stik: OLGA BIZJAN POKLUKAR , naslov Polhov Gradec 86, 1355 Polhov Gradec, telefon:  031 852 215, e-mail: olga.bizjan.poklukar@gmail.com

 

OGLEDI LEGEL OD 1.1.2024 DALJE

Skladno s sklepom UO KZS, ki je tudi že objavljen na spletni strani KZS, bodo ogledi legel v letu 2024 (za vsa legla, poležena po 1.1.2024) potekali po naslednjem postopku:

SKLEP 12/9-2023: Vzrejni referent pregleda leglo in svetuje vzreditelju do desetega dneva starosti mladičev. Vzrejni referent oceni, ali je potrebna njegova nadaljnja strokovna pomoč in ponovni pregledi legla. Prav tako lahko vzreditelj naroči več pregledov legla, če jih potrebuje.

Navodila za ogled in izpolnjevanje potrebnih obrazcev:
Vzrejni referent na obrazcu OBVESTILO O LEGLU 
(obvezno kompletne podatke vzreditelja z elektronskim naslovom in telefonsko številko) in SEZNAM MLADIČEV popiše leglo v sodelovanju z vzrediteljem (obvezno je na seznamu mladičev potrebno vpisati IME mladiča, SPOL ter barvo in tip dlake, če je le-ta že razvidna ob ogledu) ter obrazec pri ogledu tudi podpiše (obrazec lahko vzreditelj natisne s spletne strani KZS – meni DOKUMENTI/OBRAZCI). Prav tako vzrejni referent izpolni Zapisnik o ogledu legla, kot do sedaj ter oba dokumenta posreduje v pisarno KZS na elektronski naslov rodovniki@kinoloska.si ali po navadni pošti (lahko se tudi dogovori z vzrediteljem, da le-ta poskrbi za pošiljanje dokumentacije) najkasneje do 4 tedna starosti mladičev.

Med 6-im in 7-im tednom starosti bo pisarna KZS vzreditelju posredovala po elektronski pošti (oziroma z navadno pošto, če na obrazcu elektronski naslov ne bo naveden) obrazec z izdanimi rodovnimi številkami, da lahko pri veterinarju opravi cepljenje in mikročipiranje mladičev.

 

DOPIS FINANČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE glede obdavčitve vzrediteljev rodovniških psov – pdf

 

SKLEP KSV KZS ŠT. 166/13-2021 (sklep 163/13-2021 – napačno številčen v zapisniku, op.PS). : Vzreditelji si sami izberejo vzrejne kombinacije. V primeru pogojnega vzrejnega dovoljena lahko VK predpiše potrebno odobritev paritvene kombinacije. Vzreditelji morajo pridobiti odobritev VK za paritve v sorodstvu, kjer se isti predniki ponovijo samo v drugi generaciji (2-2). Za prvo generacijo načrtovanih mladičev štejejo starši (1), za drugo generacijo stari starši (2). Za ostala linijska parjenja (2-3, 2-4, 3-3, 4-4…) vzrediteljem ni potrebno pridobiti odobritve vzrejne komisije. FCI prepoveduje parjenje brat-sestra, oče-hči, mama-sin.

12.7.2021: Upravni odbor KZSje  na svoji 52. korespondenčni seji, dne 10.07.2021, sprejel naslednji sklep:
Sklep 3-52/2021: UO KZS sprejme sklep, da se zaradi preklica epidemije, prekliče sklep “11-23/2020 UO KZS sprejema sklep, da se na podlagi Sklepa vlade RS glede izrednih razmer ogledi na domu vzrediteljev ne izvajajo. Ogledi se opravljajo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije (skype komunikacija med vzrediteljem in referentom ali posnetek po telefonu, idr.). Vzrediteljem se omogoči, da obvestilo o leglu s seznamom mladičev pošljejo po elektronski pošti. Obrazec Seznam mladičev z izdanimi rodovnimi številkami bo KZS poslala vzrediteljem in referentu (v vednost) po elektronski pošti. O kasnejšem ogledu legla se vzreditelj in referent dogovorita glede na trenutne razmere in ukrepe države. Vzreditelj dokumentacijo (seznam z mikročipi) poskenirano vrne po elektronski pošti, za namen izdelave kartotek mladičev. Ta ukrep velja do preklica omejenega gibanja s strani Vlade RS.”
Ogledi legel se tako ponovno izvajajo na terenu. Vsa dokumentacija pa se lahko pošilja ali po elektronski pošti (na rodovniki@kinololoska.si) ali navadni pošti na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice.

Vzreditelji lahko vse aktualne obrazce in navodila najdejo na spletni strani KZS, zato jim priporočamo, da jo spremljajo.

23.5.2021 – V obrazec Prijava paritve se ne vpisuje več številke vzrejnega dovoljenja.

 

BREZPLAČEN OGLAS LEGEL VZREDITELJEV POD OKRILJEM KZS NA SPLETNI STRANI KZS

Oglasni prostor na spletni strani KZS je namenjen le vzrediteljem, ki vzrejajo po standardih KZS, tako da bo vsak oddan oglas skrbno preverjen. Odobrili bodoi le tiste, za katere že imajo potrjeno prijavo paritve s strani pristojne vzrejne komisije.
V samem oglasu lahko objavite tudi dve fotografiji, ter krajši opis vašega legla.

Celotno obvestilo KZS

 

DARILNI PAKETKI KLUBA ZA MLADIČKE

Klub poklanja vsakemu mladičku vzreditelja šnavcerjev ali pinčev praktičen DARILNI PAKETEK, ki ga bo spremljal ob odhodu od vzreditelja v novi dom. Pogoj je, da je vzreditelj član KLŠPS (je poravnal članarino za tekoče leto) in da je leglo prijavljeno pri KZS. Vzreditelji naj se za prevzem paketkov sami dogovorijo s tajnico Kluba ( e-naslov, telefon 041 215 346).

 

VZREJNI POSTOPEK

Vzrejni postopek je opisan na spletni strani SKVPM, katerega Vzrejna komisija ima koncesijo tudi za pasme šnavcerjev in pinčev

 

OGLED LEGLA

Protokol enega (1) ogleda legla

Do prehoda na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla, KSV omogoča poleg dosedanjega režima dveh ogledov legla, samo en (1) ogled legla:

a.) Vzreditelj najpozneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec » Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve.

b.) Izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najpozneje do dopolnjenih 8 tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.

c.) Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8 tednov starosti mladičev) vzreditelj najpozneje do 10. Tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih ali razstavnih uspehih.

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani KZS v rubriki “Dokumenti KZS” / “Obrazci”

 

INTERNATIONAL BREEDING RUES OF FCI

FCI – STRATEGIJA VZREJE

OSNOVE VZREJE