Vzrejni pravilnik KLŠPS za pasme šnavcerji in pinči z dne 26. februarja 2018  ni več veljaven, ker je bila  z dnem 8.3.2021  po sklepu UO KZS  št. 39/2021 z dne 2.3.2021 koncesija za vzrejo šnavcerjev in pinčev prenesena na Vzrejno komisijo Slovenskega kluba za velike pasme in molose (VK SKVPM) – predsednica VK je Katja Rožman, člani pa so Alenka Černe Sedej, Andreja Čučnik, Štefan Šinko in Špela Židan.

  • Vsa navodila v zvezi z vzrejnim pregledom, prijavo psa in zahtevanimi kopijami dokumentov se nahajajo TUKAJ
  • V primeru vprašanj se vselej lahko po pojasnilo obrnete na ga. Katjo Rožman, osebo za podajanje informacij v imenu VK, e-mail: velikisvicar@gmail.com, tel. št.: 041 725 189.
Pomen podeljenih vzrejnih vrednosti psa/psice se tolmači po 14. členu Vzrejnega pravilnika SKVPM: 
  • A – primeren za vzrejo
  • B – pogojno primeren (velja za eno leglo; v kolikor se želi vzrejno dovoljenje podaljšati se na VP privedejo vsaj 3 mladiči iz tega legla v starosti 9 mesecev)
  • C – vzrejna prepoved

Kot nacionalni pasemski klub za šnavcerje in pinče poudarjamo, da je najpomembneje, da vsak lastnik psa, še posebej, če ga namerava privesti na vzrejni pregled, kar se da dobro pozna in pravilno razume pripadajoči FCI standard.  Priporočamo tudi, da sledite priporočilom glede posameznih zdravstvenih testov za posamezne pasme šnavcerjev in pinčev, četudi niso obvezni za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Pogledate si jih lahko TUKAJ – prva alinea.

Spremljajte tudi sklepe KOMISIJE ZA STROKOVNA VPRAŠANJA (KSV pri KZS).