Po sklepu UO KZS  št. 39/2021 z dne 2.3.2021 ima koncesijo za izvajanje vzrejnih pregledov šnavcerjev in pinčev Vzrejna komisija Slovenskega kluba za velike pasme in molose (VK SKVPM). Predsednica VK je Špela Židan, člani pa so Alenka Černe Sedej, Katja Rožman Pohlen, Andreja Čučnik, Sabina Strniša in Štefan Šinko.

  • Vsa navodila v zvezi z vzrejnim pregledom, prijavo psa in zahtevanimi kopijami dokumentov se nahajajo TUKAJ
  • V primeru vprašanj se vselej lahko po pojasnilo obrnete na ga. Špelo Židan,  vzrejaskvpm@gmail.com, tel. št.: 041 789 152.
Pomen podeljenih vzrejnih vrednosti psa/psice se tolmači po 14. členu Vzrejnega pravilnika SKVPM: 
  • A – primeren za vzrejo
  • B – pogojno primeren (velja za eno leglo; v kolikor se želi vzrejno dovoljenje podaljšati se na VP privedejo vsaj 3 mladiči iz tega legla v starosti 9 mesecev)
  • C – vzrejna prepoved

Kot nacionalni pasemski klub za šnavcerje in pinče poudarjamo, da je najpomembneje, da vsak lastnik psa, še posebej, če ga namerava privesti na vzrejni pregled, kar se da dobro pozna in pravilno razume pripadajoči FCI standard.  Priporočamo tudi, da sledite priporočilom glede posameznih zdravstvenih testov za posamezne pasme šnavcerjev in pinčev, četudi niso obvezni za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Pogledate si jih lahko TUKAJ – prva alinea.

Spremljajte tudi sklepe KOMISIJE ZA STROKOVNA VPRAŠANJA (KSV pri KZS).