Volilna skupščina KLŠPS bo v petek 13. decembra 2019 ob 17-ih v klubski sobi KD Domžale. Dnevni red skupščine je razviden iz vabila, katerega priloga je tudi zapisnik 2. seje Volilne komisije, ki je bil dne 19.11.2019 že objavljen pod rubriko Obvestila.

Vabilo je bilo po elektronski pošti poslano vsem članom KLŠPS s plačano članarino za leto 2019.