V skladu s Sklepom KSV št. 135/10-2020 so vsa vzrejna dovoljenja trajna. 
Vsa predhodno pridobljena vzrejna dovoljenja so s 1. 1. 2021 prešla v trajna vzrejna dovoljenja in sicer veljajo psicam do 8. leta starosti, psom pa dokler so sposobni pariti.
Lastniki lahko pošljejo vzrejne knjižice vzrejni komisiji, ki bo vpisala trajnost vzrejnih dovoljenj, kar se izvede brezplačno. Tudi če lastnik vzrejne knjižice ne pošlje v popravek, je vzrejno dovoljenje prešlo v trajno.

Izjema so pogojna vzrejna dovoljenja, ki niso trajna.