Obveščamo vas o sklicu redne skupščine KLŠPS. Skupščina bo potekala v četrtek 17. septembra 2020 s pričetkom ob 18-i uri v sejni sobi Kinološkega društva Ljubljana, Pot za Brdom 10, 1000 Ljubljana. Dnevni red skupščine je razviden iz vabila, ki ga prejmejo vsi člani po elektronski ali klasični pošti.

V skladu s 23. členom statuta se smejo skupščine udeležiti vsi, ki so povezani ali si želijo biti povezani z delovanjem Kluba, pravico glasovanja pa imajo samo člani Kluba.

Udeleženi na skupščini bomo upoštevali priporočene protiepidemske ukrepe, zato bomo ves čas dogodka nosili maske, ob vstopu v sejno sobo pa si bomo tudi razkužili roke.