UO KLŠPS skladno s 23. členom Statuta KLŠPS sklicuje redno letno skupščino in volilno skupščino, ki bo potekala dne 13.10.2023. Delovno gradivo je bilo priloženo vabilu na skupščino, ki so ga člani prejeli po mailu in na spletni strani ni objavljeno