Komisija za šolanje in Komisija za Rally Obedience v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje pri KZS
razpisujeta izobraževanje strokovnega kadra. Izobraževanje je namenjeno vsem članom kinoloških društev in klubov, ki delujejo pod okriljem Kinološke zveze Slovenije. Kandidat, ki bodo opravljali izpit za izbrani naziv bodo morali ob prijavi na izpit izpolnjevat pogoje, ki so priloga razpisa. Zadnji rok za prijavo je 30.12.2022.