Pravila etičnega kodeksa Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije

 

Na Skupščini Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (KLŠPS, Klub) dne 17.09.2020 so bila sprejeta ter na skupščini 13.10.2023 dopolnjena spodaj našteta pravila etičnega kodeksa:
Vsak član KLŠPS se zavezuje, da bo spoštoval spodaj našteta pravila etičnega kodeksa in se zaveda, da je za njihovo nespoštovanje odgovoren UO in Skupščini KLŠPS.
Določila etičnega kodeksa veljajo za vse člane KLŠPS v  povezavi z vsemi psmi, katerih skrbnik je član KLŠPS.

 

Član KLŠPS[1] se zavezuje:

 • Vsem živalim v moji oskrbi bom nudil redno nego in potrebno oskrbo.
 • Svojim psom bom zagotavljal pasmi primerno nastanitev, prehrano, rekreacijo, zdravstveno oskrbo in dovolj svojega časa ter zagotavljal dovolj stika z ljudmi in drugimi živalmi.
 • Upošteval bom vsa določila zakonov in predpisov s področja zaščite živali.
 • Kot odgovorni skrbnik bom poskrbel, da se moji psi ne bodo nenadzorovano gibali zunaj doma, da se bodo na javnih površinah primerno obnašali in da bo za njimi na javnih površinah počiščeno.
 • Vsi moji psi so trajno označeni in vpisani v slovenski centralni register psov.
 • Svoje znanje in izkušnje bom delil z drugimi člani Kluba.
 • Podpiral bom Klub v skupnih prizadevanjih, spoštoval bom Statut ter druge akte Kluba.
 • Deloval bom v dobro Kluba, v dobro pasem, ki spadajo pod okrilje Kluba ter v dobro celotne kinologije.
 • Ne bom blatil drugih članov Kluba ali škodoval ugledu Kluba ali njegovih članov ter z vljudnim in prijaznim obnašanjem pripomogel k dobremu vzdušju.
 • Na javnih prireditvah bom upošteval pravila športnega obnašanja.
 • Pri oglaševanju in obveščanju javnosti bom objavljal resnične in preverljive podatke.
 • Psov ne bom preprodajal, z njimi trgoval oziroma jih kupoval za nadaljnjo prodajo.
 • Ne bom sodeloval pri prodaji nerodovniških psov.
 • Ne bom deloval na katerikoli drug način, s katerim bi lahko vzbujal dvom v kredibilnost kluba in njegovih članov.

 

Vzreditelj, član Kluba, se dodatno zavezuje: 

 • Za vzrejo se bom odločil po temeljitem premisleku, ali lahko doprinesem k izboljšanju pasme.
 • Seznanil se bom s standardom, zdravstvenimi zahtevami in zdravstvenimi priporočili glede posameznih pasem ter pridobil potrebno znanje o vzreji.
 • Pridobil si bom dovolj znanja o pasmi, da bom lahko novim lastnikom svetoval glede prehrane, oskrbe, pasmi primerne nege ter kinoloških aktivnosti.
 • Vzrejal bom z namenom izboljšanja pasme ter skrbel za ohranjanje tipičnega videza in značaja pasme. Vzrejne kombinacije bom skrbno načrtoval.
 • Za vzrejo bom uporabljal le pse, ki so tipični tako fizično kot psihično, zdravi, v dobri kondiciji, brez resnih prirojenih ali dednih hib.
 • Vse mladiče bom registriral pri KZS.
 • V vzreji bom uporabil le pse z veljavnim vzrejnim dovoljenjem. Ne bom dovolil skoka svojega plemenjaka, če psica nima veljavnega vzrejnega dovoljenja.
 • Kot vzreditelj Kluba zagotavljam, da se člani moje ožje družine in osebe, živeče v istem stanovanju, ne ukvarjajo z vzrejo psov brez rodovnika.
 • Kot nove lastnike svojih mladičev in odraslih psov bom izbral le ljudi, kjer lahko pričakujem, da bodo zanje dobro skrbeli. V primeru, da pes iz moje vzreje ostane brez doma, bom zanj pomagal poiskati nov dom.
 • Pri predaji mladiča bom novemu lastniku posredoval potrebna navodila glede prehrane in oskrbe mladiča. Novega lastnika bom seznanil z meni takrat znanimi posebnostmi ali hibami mladiča. Novemu lastniku bom nudil informacije vse življenje psa.
 • Mladiča ali starejšega psa ne bom nikoli prodal neetičnim vzrediteljem, posrednikom, preprodajalcem in trgovcem s psi.
 • O pasmi, svojih psih in mladičih bom dajal le resnične informacije.

 

(1) Izrazi in poimenovanja v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.