Člane KLŠPS pozivamo in vabimo k razmisleku o sodelovanju pri vodenju kluba ter VLOŽITVI KANDIDATUR za mesto predsednika KLŠPS ter članstvo v organih KLŠPS. REDNA VOLILNA SKUPŠČINA BO 13. DECEMBRA 2019. V skladu s statutom KLŠPS in KZS bo 60 dni pred volilno skupščino,13. oktobra 2019, objavljen razpis za  predsednika KLŠPS in organe kluba.  Razpis bo objavljen na spletni strani kluba, člani ga boste prejeli tudi po elektronski pošti.

Podlaga za to obvestilo je soglasno sprejet naslednji SKLEP seje Upravnega odbora KLŠPS z dne 19. junija 2019 v Domžalah:  Volilna skupščina se skliče v petek, 13. decembra 2019. Aktualni UO se zadolži, da 60 dni prej (13.10.2019) objavi razpis za novega predsednika kluba in druge člane organov kluba v skladu s statutom kluba in KZS.  Razpis bo v predpisanem roku objavljen na spletni strani KLŠPS, pošlje se ga tudi vsem članom kluba po mailu. UO imenuje tudi člane volilne kandidacijske komisije. Izvoljeni organi kluba tako pričnejo mandat s polnimi pooblastili 1.1.2020.