Volilna komisija KLŠPS razpisuje volitve predsednika kluba in članov Upravnega odbora KLŠPS, Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije, zato člane kluba vabimo k vložitvi kandidatur. Pogoji, pod katerimi se vložijo kandidature, so navedeni v naslednjem razpisu.

Volilni postopki in roki prično teči (vključno) 13. oktobra 2019, kandidature pa morajo biti poslane najkasneje do 13.11.2019 priporočeno po pošti na naslov predsednice Volilne komisije (za določitev oddaje vloge je merodajen pošti žig na ovojnici). Točni volilni postopki in natančna navodila za pošiljanje vlog so navedeni v zapisniku Volilne komisije z dne 9.10.2019.

Kandidati za predsednika kluba morajo k svoji vlogi priložiti tudi predloge za podpredsednika UO ter za člane UO in za predlagane kandidate priložiti  lastnoročno podpisana soglasja le-teh.