Dne 12.8.2020 smo v KLŠPS prejeli pismo predsednika KZS g. Šinko Štefana, v katerem opisuje težave zveze v povezavi z vsemi aktualnimi dogajanji in vliva optimizem za delo v prihodnje. Pismo povzemamo v celoti:

Spoštovane članice in člani Kinološke zveze Slovenije,

Po mučnih spomladanskih mesecih boja z boleznijo covid-19 smo v poletju le nekoliko lažje zadihali, čeravno nam nevarnost virusa grozi naprej. Tako je normalno življenje še vedno oteženo, prav tako pa tudi naše kinološke aktivnosti. Prilagoditi smo morali tudi delo pisarne KZS, ki so jo v zadnjem mesecu doletele kadrovske spremembe, gospa Helena Peternel, naša dolgoletna sodelavka, nas je po 27 letih aktivnega dela na Zvezi zapustila, ker se je upokojila. Zaradi varčevanja se Upravni odbor ni odločil za novo zaposlitev, pač pa smo njena dela prenesli s pogodbo na zunanji računovodski servis.

V mesecu juliju smo po predhodno javno objavljenem javnem razpisu in postopku končno prišli do nove poslovne sekretarke. Izbrana je bila gospodična Andreja Kopitar, o kateri boste predstavitev gotovo lahko prebrali v Kinologu, sicer pa jo boste spoznali ob vašem in našem delu. Želimo si posodobitve pisarne in izboljšanja servisa članic Kinološke zveze Slovenije, da bomo vsi skupaj učinkovitejši, tako Zveza kakor tudi njene članice.

Na našo veliko žalost smo se zaradi razmer z boleznijo covid-19 morali odpovedati našemu največjemu projektu v mesecu oktobru, Evropski razstavi psov, kajti virus še vedno preži na nas z različno intenzivnostjo. Zaradi varnosti vseh smo se odločili, da tega projekta letos ne izvedemo.

Imam pa tudi dobro novico. Evropsko sekcijo FCI smo zaprosili za pomoč pri prestavitvi projekta na katero drugo obdobje. Ker je bila tudi latinskoameriška sekcija FCI soočena s podobno težavo, so predlagali, da bi v letu 2021 imeli dve sekcijski razstavi, zato smo tudi za Evropo predlagali podobno rešitev. Po predhodno pridobljenem soglasju madžarske kinološke zveze je predsednik evropske sekcije FCI posredoval vsem članicam obrazložitev in elektronsko glasovnico. Glasovanje se zaključi 20. julija 2020, in takoj ko prejmemo rezultate, bomo o izidu obvestili domačo in tujo kinološko javnost.

Predstavniki obeh zvez, torej madžarske kinološke zveze in Kinološke zveze Slovenije, smo se srečali 16. julija v Lendavi in imeli smo zelo koristne pogovore o tem novem projektu v letu 2021, torej Evropski razstavi psov v Budimpešti in Evropski razstavi psov v Celju.

Glasovanje za bilo za nas uspešno in tako bomo projekt Evropske razstave lahko izvedli v letu 2021, sočasno tudi s častitljivo 100. obletnico obstoja naše Zveze. Upravni odbor je že imenoval prireditveni odbor, ki bo pripravil slovesnost ob tem visokem jubileju. Vse zainteresirane že zdaj vabim k sodelovanju, še zlasti tista društva in klube, ki imate arhivsko gradivo iz časov nastanka, seveda pa tudi vse druge.

Vse načrte in projekte pa lahko realiziramo le, če bomo imeli na razpolago dovolj finančnih sredstev. Bilanca za leto 2019 je zaključena in z veseljem lahko sporočim, da smo poslovali pozitivno, v manj kot enem letu smo negativni finančni trend spremenili v pozitivno stanje.

Najbrž ni treba spominjati, v kako klavrnem stanju je ta Upravni odbor prevzel Zvezo lansko leto, primerjalne številke povedo vse.

Gospodarsko-finančna komisija se je potrudila in vsem komisijam po izpadu iz leta 2018 znova vzpostavila konte, tako da sleherna komisija zdaj ve, s kolikšnimi sredstvi razpolaga. Natančna poslovna poročila bodo članicam tudi posredovana skupaj z gradivi za prihajajočo volilno skupščino. Izvoliti moramo manjkajoče organe Zveze, da bo ta lahko znova poslovala v skladu z vsemi pravili, tako kot pred pravno praznino v preteklosti.

Potekajo tudi priprave aktov, ki bodo zaživeli takoj, ko jih ustrezni forumi potrdijo in sprejmejo. Vse pa naprošam za razumevanje in strpnost, saj v enem letu ni mogoče urediti vsega, kar je šlo narobe osem let in več.

Na žalost je bilo mnogo prireditev, ki smo jih in ste jih načrtovali, odpovedano zaradi razmer in ukrepov, povezanih z novim koronavirusom. Prva mednarodna razstava psov, ki je prejela soglasje in je bila organizirana, v kolikor ni prišlo do poslabšanja razmer, je bila mednarodna razstava v organizaciji ŠKK Vrtojba v času od 6. avgusta do 9. avgusta. Srčno upam, da jim je uspelo ob vseh varnostnih ukrepih, ki so jim bili naloženi. Tudi Kinološka zveza Slovenije načrtuje podobno prireditev v Lescah od 4. do 6. septembra 2020. Živeti bomo morali s to takoimenovano “novo normalnostjo” in se prilagoditi!

Vsem vam želim prijeten zaslužen oddih in dopuste!

Štefan Šinko
Predsednik KZS