Po sklepu UO KZS št. 4-1/2022 po 15.8.2022 ne veljajo več zaradi epidemije omiljeni pogoji za mladinski šampionat, opravljanje vzrejnih pregledov ter ogled legel:

  1. Za dosego naziva MLADINSKI ŠAMPION V LEPOTI so od 15.8.2022 potrebni trije (3) PRM (prvak razreda mladih), pridobljeni pri treh različnih sodnikih.
  2. Iz enakega razloga je preklicano opravljanje vzrejnega pregleda na administrativen način ter opravljanje ogleda legel na daljavo.