Kontakti

Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije
E: klsps.si@gmail.com
T: +386 41 215 346

Tadeja Buh
Tajnica
E: klsps.si@gmail.com
GSM: +386 41 215 346

Olga Bizjan Poklukar
Pomoč pri vzreji
E: olga.bizjan.poklukar@gmail.com
GSM: +386 31 852 215

Lučka Žabkar
Predsednica
E: lucka.zabkar@gmail.com
GSM: +386 41 370 086

Katja Rožman
Predsednica Vzrejne komisije
E: sabinastrnisa.novofund@gmail.com
GSM: 031 659 882 (Sabina Strniša)

Tina Sovec

Nasveti glede vzgoje in šolanja
E: tina.sovec@fh-joanneum.at

Alfred Lešnjak
Podpredsednik
E: alfred.lesnjak@amis.net

GSM: +386  40 255 119

Irena Valjavec
Blagajnik
E: i.valjavec@gmail.com
GSM: +386 41 441 415

Vizitka

KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE
Naslov: Streliška ulica 1, Ljubljana 1000
E-mail: klsps.si@gmail.com
GSM: 041 215 346
GSM: 041 370 086
Št.trans.računa NLB Domžale: 02303-0253830729

Sledite nam na

O klubu

Poslanstvo kluba
Skrb za čistopasemsko vzrejo šnavcerjev in pinčev z rodovniki in dobrobit teh pasem.

Ustanovitev
Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, je bil leta 1995 ustanovljen na pobudo mednarodne kinološke sodnice in dolgoletne predsednice kluba, Željke Fon Zidar.

Ustanovni člani: Franc Arko in Lote Arko, Škofljica; Gabrijela Bobnar, Ljubljana; Ljudmila Pihlar Čuk Ljubljana, Željka Fon, Ljubljana; Barbara Dolenc, Celje; Iztok Hribar Ljubljana; Janez Pettauer, Mengeš; Gorazd Prohinar, Ljubljana; Smerdel Jožica, Maribor; Valter Šehel, Maribor; Petra Uršič Markun, Trbovlje; Miroslav Zidar, Domžale; Danijel Zimšek in Janja Zimšek, Maribor.

Ustanovna skupščina: 20. decembra 1994 so se na ustanovni skupščini v prostorih Krajevne skupnosti Tabor v Ljubljani zbrali Franc Arko, Lote Arko, Ljudmila Pihlar-Čuk, Barbara Dolenc, Iztok Hribar, Janez Pettauer, Gorazd Prohinar, Jožica Smerdel, Valter Šehel, Miroslav Zidar in Željka Fon. Potrdili so sklep o ustanovitvi kluba, sprejeli statut in izvolili organe upravljanja.

Vloga za vpis v register društev: na Ministrstvo za notranje zadeve RS so vlogo oddali 15. februarja 1995. Istega leta, 12. junija 1995, je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo, s katero je potrdilo, da je statut KLŠPS v skladu z določbami Zakona o društvih in da je klub vpisani v register društev. 4. julija 1995 so klub v register vpisali še na Zavodu Republike Slovenije za statistiko.

Sprejetje v KZS: 16. junija 1995 smo na Kinološko zvezo Slovenije vložili prošnjo za včlanjenje in bili sprejeti. S tem smo se zavezali, da bomo upoštevati vse pravne in strokovne akte KZS ter KZS plačevati letno članarino in ostale dajatve.
Novi statut: 25. oktobra 1997. smo zaradi novih zahtev na skupščini rividirati stari statuti, 28. januarja 1998 nam je Oddelek za upravne in notranje zadeve v Domžalah izdal novo odločbo za razvrstitev v nomenklaturo društev Statističnega urada Republike Slovenije.

Vzrejni pravilnik (VP): je najpomembnejši strokovni akt, ki mora biti usklajen s Pravilnikom o vzreji KZS in Pravilnikom o vzreji FCI. VP sprejema Zbor sodnikov za pasme šnavcerji in pinči, potrjuje (dopolnjuje ali spreminja) pa Komisija za strokovna vprašanja (KSV) pri KZS.

Predsednica KLŠPS: Lučka Žabkar

Upravni odbor KLŠPS: Lučka  Žabkar – predsednica, Alfred Lešnjak – podpredsednik, Tadeja Buh – tajnica, Irena Valjavec – blagajničarka, Miha Racman – član UO

Nadzorni odbor KLŠPS:  Nataša Novak Piko, Sonja Kočar, Špela Homan

Častna predsednica KLŠPS: Željka Fon Zidar

Častni člani KLŠPS: Jožica Smerdel, Tina Sovec, Miroslav Zidar, Mateja Šteferl, Lizelote Arko