Kontakti

Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije
E: klsps.si@gmail.com,
Streliška ulica 1, Ljubljana 1000

Tadeja Buh
Tajnica
E: klsps.si@gmail.com
GSM: +386 41 215 346

Olga Bizjan Poklukar
Pomoč pri vzreji
E: olga.bizjan.poklukar@gmail.com
GSM: +386 31 852 215

Miha Racman
Predsednik
E: klsps.si@gmail.com

Špela Židan
Predsednica Vzrejne komisije
E: vzrejaskvpm@gmail.com
GSM: 041 789 152

Tina Sovec

Nasveti glede vzgoje in šolanja
E: tina.sovec@fh-joanneum.at

Lučka Žabkar
Podpredsednica
E: klsps.si@gmail.com

Irena Valjavec
Blagajnik
E: i.valjavec@gmail.com

Vizitka

KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE
Naslov: Streliška ulica 1, Ljubljana 1000
E-mail: klsps.si@gmail.com
GSM: 041 215 346
GSM: 041 370 086
Št.trans.računa NLB Domžale: 02303-0253830729

Sledite nam na

O klubu

Namen kluba je dvigovati in širiti kinološko kulturo in uresničevati kinološko dejavnost in politiko, pospeševati njihovo namembnost ter povezati vse vrste skrbnikov šnavcerjev in pinčev v organizirano okolje. Klub je usmerjen v združevanje in povezovanje članov z namenom: 

 • vzpodbujati odgovorno in strokovno vzrejo šnavcerjev in pinčev ter promovirati pasme kot športne in delovne,
 • osveščati ter izobraževati vzreditelje za dvig njihove odgovornosti glede zdravja psov,
 • spremljati dosežke svojih članov na tekmovanjih in drugih kinoloških prireditvah,
 • vzpodbujati izobraževanje lastnega strokovnega kinološkega kadra izmed članov Kluba,
 • izmenjevati izkušnje pri vzgoji, negi, prehrani, vzreji, šolanju, tekmovanjih,
 • organizirati kinološke prireditve (razstave, predavanja, delavnice ipd.),
 • ustvarjati materialne pogoje za razvoj Kluba in njegovega delovanja,
 • pridobivati nove člane,
 • voditi evidenco članov, njihovih psov in psarn,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • širiti kinologijo nasploh, razvijati human in odgovoren odnos do psov, vzpodbujati člane k izobraževanju ter sodelovanju v različnih kinoloških disciplinah,
 • dvigovati in širiti kinološko kulturo,
 • skrbeti za zaščito in dobrobit živali.

 

 ZGODOVINA KLUBA

Ustanovitev
Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, je bil leta 1995 ustanovljen na pobudo mednarodne kinološke sodnice in dolgoletne predsednice kluba, Željke Fon Zidar.

Ustanovni člani: Franc Arko in Lote Arko, Škofljica; Gabrijela Bobnar, Ljubljana; Ljudmila Pihlar Čuk Ljubljana, Željka Fon, Ljubljana; Barbara Dolenc, Celje; Iztok Hribar Ljubljana; Janez Pettauer, Mengeš; Gorazd Prohinar, Ljubljana; Smerdel Jožica, Maribor; Valter Šehel, Maribor; Petra Uršič Markun, Trbovlje; Miroslav Zidar, Domžale; Danijel Zimšek in Janja Zimšek, Maribor.

Ustanovna skupščina: 20. decembra 1994 so se na ustanovni skupščini v prostorih Krajevne skupnosti Tabor v Ljubljani zbrali Franc Arko, Lote Arko, Ljudmila Pihlar-Čuk, Barbara Dolenc, Iztok Hribar, Janez Pettauer, Gorazd Prohinar, Jožica Smerdel, Valter Šehel, Miroslav Zidar in Željka Fon. Potrdili so sklep o ustanovitvi kluba, sprejeli statut in izvolili organe upravljanja.

Prvi vpis v register društev:  Ministrstvo za notranje zadeve RS je 12. junija 1995 izdalo odločbo, s katero je potrdilo, da je statut KLŠPS v skladu z določbami Zakona o društvih, klub je bil vpisan v register društev ter 4. julija 1995 tudi v register Zavoda Republike Slovenije za statistiko.

Sprejetje v KZS: 16. junija 1995 smo na Kinološko zvezo Slovenije vložili prošnjo za včlanjenje in bili sprejeti. S tem smo se zavezali, da bomo upoštevati vse pravne in strokovne akte KZS ter KZS plačevati letno članarino in ostale dajatve.
Novi statut: 25. oktobra 1997. smo zaradi novih zahtev na skupščini rividirati stari statuti, 28. januarja 1998 nam je Oddelek za upravne in notranje zadeve v Domžalah izdal novo odločbo za razvrstitev v nomenklaturo društev Statističnega urada Republike Slovenije.

Klub je od ustanovitve do konca leta 2019 deloval pod vodstvom mednarodne kinološke sodnice ga. Željke Fon Zidar, V tem čau so dolga leta delovali v klubu tudi nekateri člani, ki jim je bilo zaradi njiho ega velikega prispevka podeljeno častno članstvo. To so:

častna predsednica KLŠPS: Željka Fon Zidar

častni člani KLŠPS: Jožica Smerdel, Tina Sovec, Miroslav Zidar, Mateja Šteferl, Lizelote Arko

 

KLUB DANES

Predsednica KLŠPS: Lučka Žabkar

Upravni odbor KLŠPS: Lučka  Žabkar – predsednica, Alfred Lešnjak – podpredsednik, Tadeja Buh – tajnica, Irena Valjavec – blagajničarka, Miha Racman – član UO

Nadzorni odbor KLŠPS:  Nataša Novak Piko, Sonja Kočar, Špela Homan

Sedež kluba: Ljubljana

Naslov kluba: Streliška ulica 1, Ljubljana 1000