Kontakti

Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije
E: saz@siol.net
T: +386 1 722 06 25
F: +386 1 724 22 84

Mateja Steferl
Tajnica
E: mateja.steffi@gmail.com
GSM: +386 40 847 213

Željka Fon Zidar
Predsednica
E: saz@siol.net
GSM: +386 41 714 714

Miroslav Zidar
Predsednik strokovnega sveta
E: kinolog@siol.net
GSM: +386 40 800 174

Žabkar Lučka
Podpredsednica
E: lucka.zabkar@gmail.com
GSM: +386 41 370 086

Lote Arko
Blagajnik
E: lizelote.arko@siol.net
GSM: +386 41 546 313

Vizitka

KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE
Naslov: Pot za Bistrico 19, 1230 DOMŽALE
E-mail: saz@siol.net
Telefon: 01/ 722 06 25
GSM: 040 847 213
GSM: 041 714 714
Št.trans.računa NLB Domžale: 02303-0253830729

Sledite nam na

O klubu

Poslanstvo kluba
Skrb za čistopasemsko vzrejo šnavcerjev in pinčev z rodovniki in dobrobit teh pasem.

Ustanovitev
Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, je bil leta 1995. ustanovljen na pobudo mednarodne kinološke sodnice in dosedanje predsednice kluba, Željke Fon Zidar.

Ustanovni člani: Franc Arko in Lote Arko, Škofljica; Gabrijela Bobnar, Ljubljana; Ljudmila Pihlar Čuk Ljubljana, Željka Fon, Ljubljana; Barbara Dolenc, Celje; Iztok Hribar Ljubljana; Janez Pettauer, Mengeš; Gorazd Prohinar, Ljubljana; Smerdel Jožica, Maribor; Valter Šehel, Maribor; Petra Uršič Markun, Trbovlje; Miroslav Zidar, Domžale; Danijel Zimšek in Janja Zimšek, Maribor.

Ustanovna skupščina: 20. decembra 1994 smo na ustanovni skupščini v prostorih Krajevne skupnosti Tabor v Ljubljani zbrali Franc Arko, Lote Arko, Ljudmila Pihlar-Čuk, Barbara Dolenc, Iztok Hribar, Janez Pettauer, Gorazd Prohinar, Jožica Smerdel, Valter Šehel, Miroslav Zidar in Željka Fon. Potrdili smo sklep o ustanovitvi kluba, sprejeli statut in izvolili organe upravljanja.

Vloga za vpis v register društev: na Ministrstvo za notranje zadeve RS smo vlogo oddali 15. februarja 1995. Istega leta, 12. junija 1995, nam je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo, s katero je potrdilo, da je statut KLŠPS v skladu z določbami Zakona o društvih in da smo vpisani v register.
4. julija 1995 so nas v register vpisali še na Zavodu Republike Slovenije za statistiko.

Sprejetje v KZS: 16. junija 1995 smo na Kinološko zvezo Slovenije vložili prošnjo za včlanjenje in bili sprejeti. S tem smo se zavezali, da bomo upoštevati vse pravne in strokovne akte KZS ter KZS plačevati letno članarino in ostale dajatve.
Novi statut: 25. oktobra 1997. smo zaradi novih zahtev na skupščini rividirati stari statuti, 28. januarja 1998 nam je Oddelek za upravne in notranje zadeve v Domžalah izdal novo odločbo za razvrstitev v nomenklaturo društev Statističnega urada Republike Slovenije.

Vzrejni pravilnik (VP): je najpomembnejši strokovni akt, ki mora biti usklajen s Pravilnikom o vzreji KZS in Pravilnikom o vzreji FCI. VP sprejema Zbor sodnikov za pasme šnavcerji in pinči, potrjuje (dopolnjuje ali spreminja) pa Komisija za strokovna vprašanja (KSV) pri KZS.

Vzrejna komisija: Miroslav Zidar ( predsednik strokovnega sveta ), Branislav Rajić, Alenka Černe, Melita Grošelj, Boris Bajić in tajnica Mateja Steferl.

Upravni odbor: Lučka Žabkar, Mateja Steferl, Miroslav Zidar, Željko Gajić, Blaž Vehovar, Lote Arko.
Častna članica: Jožica Smerdel. Tina Sovec
Predsednica KLŠPS: Željka Fon Zidar