JESENSKI VZREJNI PREGLED IN OCENA ZUNANJOSTI BO PREDVIDOMA 3.10. 2021 ob 10.00 uri na poligonu KD Domžale. Obvestilo o točnem datumu bodo člani KLŠPS prejeli po elektronski pošti, objavljeno pa bo tudi najmanj 30 dni pred vzrejnim pregledom v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije, na spletni strani KZS,na spletni strani KLŠPS in SKVPM ter na Facebook strani KLŠPS,