EVG laboratorij je specializiran za izvajanje genetskih testov za živali. Primarna dejavnost laboratorija temelji na razvoju molekularno genetskih testov, ki predstavljajo glavnino ponudbe diagnostičnih storitev. Genetski testi s pomočjo analize DNA omogočajo odkrivanje bolezenskih genotipov, ki vplivajo na odločitve o nadaljnji vzreji in terapiji živali. Zavedanje o pomembnosti genetskih obolenj pri pasemskih živalih z napredkom znanosti raste in pomembno prispeva k zdravju populacije.
V letu 2019 so v podjetju EVG uvedli sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 za kar so pridobili tudi certifikat.
EVG nudi članom KLŠPS 20% popusta (ob predložitvi dokazila o plačilu članarine oziroma dokazila o častnem članstvu) na objavljene cene iz njihove spletne strani. Popust pa ne velja za izdelavo DNK profila psa ter za testa MAC in PRA-B, saj ju zaenkrat izvaja le partnerski laboratorij.

Podatki za kontakt in naročilo:
EVG, molecular diagnostics, d.o.o., Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Tel. 040 566 273
info@eurovetgene.com
https://eurovetgene.com/sl