VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO ČLANOV KLŠPS, ki bo v soboto, 30. MARCA 2019 predvidoma ob 13,30 uri v klubski sobi KD Domžale  (takoj po končanih vzrejnih pregledih)

Predlagani dnevni red:

1.Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2.Poročilo predsednice Željke Fon Zidar o delu kluba v letu 2018 in načrtih za leto 2019
3.Poročilo predsednika strokovnega sveta Miroslava Zidarja
4.Finančno poročilo blagajničarke Lote Arko
5.Poročilo nadzornega odbora
6.Razprave k poročilom
7.Potrditev klubske članarine za leto 2019
8.Obravnava pismenih zahtev članov
9. Spremebe v statutu
10.Razno

VABILO NA SKUPŠČINO