Kriptorhizem – če se jajčka ne spustijo

Gre za stanje, pri katerem se eno ali obe modi ne spustita v skrotum. Modi, naj bi se spustili že ob rojstvu ali kmalu po tem. O kriporhizmu pa lahko govorimo, če se le ti do 8 tedna ne postavita v pravilno pozicijo v skrotumu. Gre za poligenetsko bolezen, ki se...

OKROŽNICA 5

Vzrejna komisija sporoča, da se bo v letu 2020 organiziral samo en vzrejni pregled in sicer jesenski, v soboto, 17.oktobra 2020.  Uro in lokacijo bomo  pravočasno objavili na spletni strani  www.klsps.si