VZREDITELJI KLŠPS

V našem klubu spodbujamo izmenjavo izkušenj ter nadgrajevanje znanj s področja vzreje in zdravja naših psov. Prav s tem namenom se je v preteklem letu izoblikovala neformalna skupina Vzreditelji KLŠPS, v kateri niso samo vzreditelji, temveč tudi drugi člani, ki jih to...

SVET VZREDITELJEV KZS

UO KZS je skladno s sklepom 3.2.5 -47/2021 ustanovil neformalni posvetovalni organ “SVET VZREDITELJEV”. Predsednica Sveta vzrediteljev je ga. Daniela Risdan, njihov uradni elektronski naslov pa: vzrediteljikzs@kinoloska.si

OKROŽNICA 5

Vzrejna komisija sporoča, da se bo v letu 2020 organiziral samo en vzrejni pregled in sicer jesenski, v soboto, 17.oktobra 2020.  Uro in lokacijo bomo  pravočasno objavili na spletni strani  www.klsps.si  

OKROŽNICA 4

OKROŽNICA  VZREJNE KOMISIJE ZA ŠNAVCERJE IN PINČE   št. 4. z dne 19.5.2020, PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ