JESENSKI VZREJNI PREGLED IN OCENA ZUNANJOSTI, 3.10.2021

JESENSKI VZREJNI PREGLED IN OCENJEVANJE ZUNANJOSTI ZA ŠNAVCERJE IN PINČEV bo v nedeljo 03.10.2021 s pričetkom ob 10.00 uri na poligonu Kinološkega društva Domžale. Prijave na vzrejni pregled in vso potrebno dokumentacijo pošljite najkasneje do ponedeljka 27.09.2021 na...

JESENSKI VZREJNI PREGLED

JESENSKI VZREJNI PREGLED IN OCENA ZUNANJOSTI BO PREDVIDOMA 3.10. 2021 ob 10.00 uri na poligonu KD Domžale. Obvestilo o točnem datumu bodo člani KLŠPS prejeli po elektronski pošti, objavljeno pa bo tudi najmanj 30 dni pred vzrejnim pregledom v uradnem glasilu Kinološke...

VSI OGLEDI LEGEL SE OD 12.07.2021 DALJE PONOVNO OPRAVLJAJO NA TERENU

Upravni odbor KZS je na svoji 52. korespondenčni seji, dne 10.07.2021, sprejel naslednji sklep: Sklep 3-52/2021: UO KZS sprejme sklep, da se zaradi preklica epidemije, prekliče sklep “11-23/2020 UO KZS sprejema sklep, da se na podlagi Sklepa vlade RS glede izrednih...